การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ ทำไมต้องตรวจสุขภาพ และการเตรียมตัวตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพทั่วไป ความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพ คือ พื้นฐานการดูแลคุณภาพชีวิต แต่หลายคนกลับมองข้าม เรื่องของสุขภาพ ไม่ใช่แค่เรื่องสวนตัว แต่ยังส่งผลกระทบไปถึงคนรอบตัวเรา หน้าที่การงาน HEALTHFREESTYLE นำ ข้อมูลการตรวจสุขภาพ ที่เราควรรู้ ควรตรวจสุขภาพปีละกี่ครั้ง เราต้องตรวจอะไร ตรวจเมื่อไหร่ ตรวจแล้วดีอย่างไร

หลายคนอาจไม่ทราบว่า “ปัจจัยเสี่ยง” ที่ทำให้เกิดโรคอยู่รอบตัวเรา ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อร่างกายที่แข็งแรง ได้แก่ โภชนาการที่ดี พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เหมาะสม (หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง) และการออกกำลังกายเป็นประจำ เป็นที่เข้าใจกันว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถรักษาปัจจัยบวกเหล่านี้ไว้ได้ นับประสารักษาปัจจัยเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิตของพวกเขา ควรตรวจสุขภาพปีละกี่ครั้ง จึงเป็นสิ่งสำคัญ การระบุสถานะของการทำงานของร่างกายสามารถช่วยระบุความผิดปกติใดๆ ก่อนที่อาการจะแย่ลง แสดงอาการ และมีความเสี่ยงสูง การระบุปัญหาช่วยให้สามารถรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งสามารถลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิต และยังช่วยให้คุณประหยัดค่ารักษาพยาบาลได้อีกด้วย

การเตรียมตัวตรวจสุขภาพ 

 1. คุณต้องอดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนการนัดหมาย เฉพาะผู้ป่วยที่ไม่มี endoscopy, barium enema, gastroscopy, colonoscopy หรือ CT-scan ในโปรแกรมเท่านั้น
 2. นำยาที่ใช้อยู่ทั้งหมดมาเพื่อให้แพทย์ตรวจดู
 3. สำหรับผู้หญิง เลือดประจำเดือนสามารถปนเปื้อนตัวอย่างปัสสาวะได้ ทางที่ดีควรทำการทดสอบปัสสาวะหนึ่งสัปดาห์หลังจากช่วงเวลาของพวกเขาการตรวจสุขภาพ

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจสุขภาพเริ่มต้น ด้วยการวิเคราะห์หลายมิติ และการระบุปัจจัยเสี่ยงของโรคหลายมิติสำหรับแต่ละบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค ความเครียดจากการทำงาน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การนอนไม่หลับ เป็นต้น ประวัติการรักษาในอดีตรวมถึงประวัติโรคที่คล้ายคลึงกันจะถูกนำมาพิจารณาและบันทึกเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อนำไปใช้ในการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม – โปรแกรมอัพที่ปรับให้เหมาะกับคนไข้แต่ละคน

 1. ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียน หากคุณไม่มีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพมาก่อน คุณจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางสำหรับการลงทะเบียน
 2. สำหรับการตรวจสอบขึ้นโปรดติดต่อศูนย์การออกแบบสุขภาพสุขภาพของแต่ละบุคคล
 3. กรอกข้อมูลสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในแบบสอบถาม
 4. พยาบาลหรือที่ปรึกษาของเราจะแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสม
 5. จ่ายสำหรับโปรแกรมตรวจของคุณ
 6. การวัดส่วนสูงและน้ำหนัก จะทำการทดสอบการมองเห็นด้วย
 7. การตรวจเลือด
 8. คุณจะได้รับผลการตรวจสุขภาพจากแพทย์และมีโอกาสหารือเกี่ยวกับข้อกังวลหรือคำถามของคุณ

การตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง หรือ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นอาจรวมถึงการวัดความดันโลหิต ชีพจร และการตรวจร่างกายโดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม การตรวจอื่นๆ อาจรวมถึงการทดสอบดัชนีมวลกาย ความผิดปกติของเลือด ระดับกลูโคส และระดับคอเลสเตอรอล เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงของโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ความเสี่ยงที่จะเป็นอัมพาตในอนาคต การทดสอบอื่นๆ จะตรวจสอบการทำงานของไต ความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูก กรดยูริก โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และการเอ็กซ์เรย์ปอด นอกจากนี้ยังสามารถทำการทดสอบเฉพาะเพื่อกำหนดความเสี่ยงของโรคเฉพาะตามความจำเป็น