แคลอรี่ต่อวัน

แคลอรี่ต่อวัน คุณควรกินกี่แคลอรี่ เพื่อลดน้ำหนัก?

แคลอรี่ต่อวัน คุณควรกินกี่แคลอรี่ เพื่อลดน้ำหนัก?

แคลอรี่ต่อวัน เพื่อลดน้ำหนัก คุณจะสามารถคำนวณความต้องการพลังงานในชีวิตประจำวันของคุณโดยใช้สมการข้างล่างนี้หรือการใช้  เครื่องคิดเลขแคลอรี่

เมื่อคุณกำหนดจำนวนแคลอรีที่ต้องการต่อวันเพื่อรักษาน้ำหนักปัจจุบันของคุณแล้ว (ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั้งหมดต่อวันหรือ TDEE) คุณยังสามารถ  คำนวณจำนวนแคลอรีที่คุณต้องใช้เพื่อลดน้ำหนักได้อีกด้วย

จำไว้ว่า 1 ปอนด์มี 3500 แคลอรี ไขมัน (0.45 กก.) ดังนั้น คุณต้องเผาผลาญแคลอรี่มากกว่าที่คุณบริโภคในแต่ละวัน 500/1000 แคลอรีเพื่อลดน้ำหนัก 1/2 ปอนด์ ของไขมันต่อสัปดาห์

แคลอรี่ที่ต้องการโดยเฉลี่ยสำหรับผู้ชายและผู้หญิง

เมื่อต้องการกำหนดความต้องการแคลอรี่เพื่อรักษาน้ำหนักปัจจุบัน (TDEE) ให้ทำตามขั้นของ HEALTHFREESTYLE นี้ ตอนที่ 1 จากนั้นขั้นตอนที่ 2 เพื่อคำนวณ TDEE ของคุณ

แคลอรี่ต่อวัน

1. คำนวณ BMR (อัตราการเผาผลาญพื้นฐาน)

BMR ผู้หญิง = 655 + (9.6 x น้ำหนักในกก.) + (1.8 x ความสูงเป็นซม.) – (4.7 x อายุในปี)
ผู้ชาย BMR = 66 + (13.7 x น้ำหนักในกก.) + (5 x ความสูงในหน่วยซม.) – ( 6.8 x อายุในปี)

หมายเหตุ: คูณตัวเลขในวงเล็บก่อน แล้วจึงบวกลบได้

ตัวอย่างเช่น:

  1. หญิง
  2. อายุ: 27 ปี
  3. ส่วนสูง: 178 ซม. (5’10”)
  4. น้ำหนัก: 69กก. (151lbs.)

ดังนั้น,

BMR    = 665 + (9.6 X 69) + (1.8 x 178) – (4.7 x 27)
=  1520.9 แคลอรี่/วัน

2. คำนวณค่าใช้จ่ายพลังงานรายวันทั้งหมด (TDEE)

TDEE = BMR x ปัจจัยกิจกรรม

กำหนดปัจจัยกิจกรรมของคุณจากตารางด้านล่างและคูณตัวเลขนี้ด้วย BMR ที่คุณเพิ่งคำนวณข้างต้นเพื่อกำหนด TDEE ของคุณ

แคลอรี่ต่อวัน

ดังนั้น,

TDEE = BMR x ปัจจัยของกิจกรรม
TDEE = 1520.9 x 1.375
=  2091

ผู้หญิงอายุ 27 ปีคนนี้ต้องการ 2091 แคลอรี่ต่อวันเพื่อรักษาน้ำหนักปัจจุบันของเธอ นั้นเอง